رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: مذاکراتی میان بانک مرکزی ایران و عراق در در جریان و در حال نهایی شدن است تا گشایش اعتبارات به صورت بانکی و رسمی از طریق ریال و دینار انجام شود.

ادامه مطلب: مذاکره بانک مرکزی ایران و عراق برای مبادله ریال و دینار →

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه بازار ارز به سمت حرکت به نرخ تعادلی است، گفت: وضعیت سامانه نیما نیز مناسب شده است به طوری که تنها روز گذشته ۶۰ میلیون یورو در آن عرضه شد.

ادامه مطلب: بازار ارز در حال حرکت به سمت نرخ تعادلی است →

برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سه سال دیگر

ادامه مطلب: برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سه سال دیگر →

فرم ورود