محصولی است پایه سیمانی و فاقد کلراید که پس از اضافه شدن آب سریعاً واکنش داده و به طور آنی سخت می گردد.

جهت جلوگیری از نشت آب و رطوبت، همچنین مقابله با فشار مثبت و منفی آب در سطوح گذرگاههای زیرزمینی، حفره ها، تونلها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، کاربرد دارد.

 

جلوگیری از نشت توسط اعمال TW313 با فشردن آن بر سطح به صورت خشک و یا ترکیب آن با آب در محل نشت صورت می گیرد. ابتدا محل نشت را به شکل U با عمق 5 سانتیمتر خالی کرده و سپس TW313 را در حفر ه و یا درز مربوطه با فشار اعمال نمایید.

 

  • حالت فزیکی: پودری
  • رنگ: طوسی
  • پایه: سیمان
  • وزن مخصوص: gr/cm3 6/1 
  • شرایط نگهداری: در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از سرما و گرما و رطوبت به مدت یک سال
  • بسته بندی: در سطل های 5 و 25 کیلوگرمی

به هنگام کار با TW313 استفاده از دستکش ایمنی الزامی است.

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده تا از تماس با دهان، چشمها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

 

نکات زيست محيطي:
مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

تمام محصولاتي که توسط شرکت مواد مهندسي بتن و ساختمان تيوا توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي بين المللي مي باشند.