رنگ بتن پیگمنت TP617

رنگ بتن پیگمنت TP617 محصولی است که بر پایه اکسید آهن و دی اکسید تیتانیوم و در پاره ای رنگ ها اکسید کروم، با هدف تولید بتن و ملات رنگی به طوری که با حفظ کارایی و توان مندی بتن آن را به رنگ دل خواه تبدیل می کند.این محصول با استاندارد ASTM C979 مطابقت دارد.

 

1- تولید بتن و ملات به رنگ دلخواه

2- اجرای نماها و سطوح

3- ساخت قطعات پیش ساخته بتنی

4- تولید سنگفرش های رنگی

5- کاربرد در موزاییک های سیمانی

6- جهت اجرای ملات های رنگی در درزها

 

 

 

1- ثبات در برابر سایش و عوامل جوی

2- پایداری در برابر تابش نور خورشید

3- عدم تاثیر منفی بر خواص بتن

4- حفظ کیفیت در محیط های قلیایی

5- بدون خطر زیست محیطی

 

 

متناسب با شدت رنگ مورد نیاز و رنگ مصالح سازنده بتن یا ملات میزان مصرف TP617 متفاوت است بنا به تست های کارگاهی میزان دقیق مشخص خواهد شد اما تقریباً میزان مصرف بین 5 الی10 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.

 

 

 

TP617 می بایست با آب مصرفی مخلوط و سپس به اجزاء مخلوط بتن اضافه گردد وعمل اختلاط را می بایست تا حصول اطمینان از ترکیب کامل تمام اجزاء ادامه دهید.

 

 

 

 

حالت فیزیکی: پودر

 رنگ: در رنگ بندی مختلف

 وزن مخصوص: gr/cm3 1/1

  PH: بین 3 تا 8

 شرایط و مدت نگهداری: در بسته بندی اولیه به درو از سرما و گرما و رطوبت به مدت یکسال

 بسته بندی: کیسه 25 kg

 

 

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده و از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

 

 

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

 

 

 

فرم ورود