مصارف
گروت اپوکسی تک جزئی یک گروت بسیار پر مقاومت است و برای گروت ریزی در زیر تکیه گاه سازه های سنین مانند
پلها، جان پناه ها و دکلهای روشنایی استفاده میشود.


مزایا
1-این گروت از نوع غیر انقباضی است.
2-دارای مقاومت فشاری اولیه و نهایی بالا می باشد.
3-دارای روانی مناسب به ویژه در دماهای پایین.
4-نفوذپذیری کم این گروت دوام آن را تضمین می کند.
5-قابل ریختن بصورت دستی و بصورت پمپی.

این محصول با استاندارد ASTM C1107 Grade C مطابقت دارد.
شرح
گروت بصورت پودر آماده تولید شده و در کیسه های 52 کیلوگرمی عرضه می گردد. این محصول به ویژه برای گروت
ریزی در زیر تکیه گاه پلها و صفحات پای ستون جان پناه ها طراحی شده است.
با اضافه نمودن مقدار معینی آب به پودر آماده، گروتی بسیار روان بدست می آید که دارای مقاومت اولیه و نهایی بالا و
همچنین دوام زیاد است. این گروت برای مقاطع با ضخامت 01 تا 011 میلیمتر مناسب است. برای دستیابی به ضخامتهای
بیشتر میتوان از سنگدانه های تمیز و خشک 01 میلیمتر استفاده نمود.


پشتیبانی فنی
شرکت مواد مهندسی تیوا طیف وسیع و جامعی از محصولات ساختمانی با کارآیی و کیفیت بالا را در اختیار متقاضیان قرار
می دهد. بعلاوه، این شرکت خدمات پشتیبانی فنی را در سطح جهان و در کارگاه های محل ساخت به کارفرمایان،
مشاورین و پیمانکاران ارائه می نماید.
خواص
1 و در دمای 52 درجه سانتیگراد بدست آمده اند. / نتایج زیر بر اساس نسبت آب به پودر 01
روش آزمایش نتیجه
مقاومت فشاری (BS1881 part 116 (1983
35نیوتن بر میلیمتر مربع در سن 1روز
50 نیوتن بر میلیمتر مربع در سن3 روز
70 نیوتن بر میلیمتر مربع در سن 7 روز
80 نیوتن بر میلیمتر مربع در سن 28 روز
انبساط ASTMC827-87                                         انبساط مثبت کنترل شده
%1/ میزان کل یون کلر (بر حسب درصد وزنی سیمان)        کمتر از 0.1%
نفوذپذیری کلر AASHTO T277                                     خیلی کم
نفوذ پذیری آب (DIN 1048 Pt.5 (1191                          کمتر از 2 میلیمتر

میزان کل سولفات قابل حل در اسید

SO3 (برحسب درصد وزنی سیمان)                               کمتر از 4%


دستورالعمل مصرف
آماده سازی

سطح بتن باید عاری از روغن، گریس و یا هرگونه مواد و ضایعات چسبیده به سطح باشد. در صورتی که سطحه بتن دارای
عیب و نقص باشد.باید ابتدا پاکسازی شده تا سطحی یکدست و سالم بدست آید.
سوراخ بولتها (Pocket) و یا حفره های نصب باید با هوای تحت فشار تمیز شده به نحوی که هرگونه گرد و نخاله از آنها
زدوده شود.
زنجاب نمودن سطح بتن
پس از تمیز نمودن سطح بتن و قبل از گروت ریزی، باید سطح بتن را حداقل به مدت 5 ساعت کاملاً غرقاب نمود. دقیقاً
قبل از گروت ریزی، باید تمام آب روی سطح بتن را خشک نمود. بخصوص در خشک کردن سوراخ بولتها و یا حفره های
نصب باید دقت ویژه بعمل آید.
صفحه تکیه گاه/صفحه پای ستون
تمیز بودن این نقاط و عاری آنها از روغن، گریس، یا زنگ زدگی اهمیت ویژه ای دارد.
صفحات تراز
در صورتی که قصد دارید صفحات تراز را بعد از سفت شدن گروت خارج نمایید، باید قبلاً با لایه ای نازک از گریس آنها را
چرب کنید.
قالب بندی
با توجه به روانی TP 621 قالب بندی باید کاملاً آب بند باشد بدین منظور می توان از نوارهای لاستیک فوم یا درزبندهای
ماستیکی در زیر قالب و بین اتصالات استفاده نمود. درپاره ای از موارد، استفاده از ملات نیمه خشک ماسه و سیمان به
عنوان قالب بندی امکان پذیر است در قالب بندی باید خروجیهایی برای تخلیه آب پس از زنجاب نمودن سطح بتن تعبیه
نمود.
سطح مهار نشده (قالب بندی نشده)
مساحت سطح قالب بندی نشده گروت باید حداقل باشد بطور کلی فاصله بین قالب بندی و لبه صفحه )پلیت( نباید از 021
میلیمتر در سمت گروت ریزی و 21 میلیمتر در سمت مخالف بیشتر باشد. در لبه های جانبی، نباید فاصله ای میان قالب
بندی و صفحه وجود داشته باشد.
اختلاط
برای دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر است از میکسرهای مکانیکی استفاده شود برای اختلاط مواد تا وزن 52 کیلوگرم، بهتر
است از یک دریل با سرعت پایین که بر روی آن پره همزن MR3* نصب شده است استفاده شود.
برای وزنهای بیشتر باید از میکسرهای قوی پره دار استفاده نمود برای اختلاط نباید از دستگاههایی که دارای مارپیچ دوار
هستند استفاده شود.
برای اینکه گروت ریزی بصورت پیوسته و بدون توقف انجام شودباید نفر و تجهیزات کافی پیش بینی شود ممکن است
استفاده از یک مخزن برای نگهداری گروت آماده لازم باشد مخزن مذکور باید دارای سیستمی باشد که به آرامی گروت را
تکان دهد یا هم بزند تا روانی آن حفظ شود.
میزان آب مصرفی
5 لیتر آب را با یک کیسه 52 کیلوگرمی / برای تهیه گروت سیال مقدار 2 TP 621 مخلوط نمایید.
میزان آب مورد مصرف باید به دقت پیمانه شده و در میکسر ریخته شود محتوای پاکت TP 621 باید به آهستگی و بطور
کامل به اب اضافه شده و به مدت 2 دقیقه بدون توقف، مخلوط شود. با این کار گروتی همگن و با غلظت یکنواخت حاصل
می شود.
توجه در 5 تا 5 دقیقه اول اختلاط غلظت گروت بالا خواهد بود.
گروت ریزی
دقیقاً قبل از گروت ریزی گروت آماده شده را کمی هم بزنید تا کشش سطحی آن از بین برود و روانی اولیه خود را بدست
آورد. برای بهره گیری کامل از خاصیت انبساطی این گروت، گروت ریزی را حداکثر در مدت 02 دقیقه پس از اختلاط به
پایان برسانید. از TP 621 برای گروت ریزی تا ضخامت 011 میلیمتر در یک مرحله میتوان استفاده نمود.
برای ضخامتهای بیش از 011 میلیمتر باید به TP 621 سنگدانه های 01 میلیمتری با دانه بندی مناسب و عاری از لای
اضافه نمود با این کار عوارض ناشی از گرمازایی به حداقل برسد در صورت مخلوط کردن گروت با سنگدانه نباید نسبت آن
از 0:0 بیشتر شود برای تهیه این مواد بصورت بسته بندی آماده با دفتر این شرکت تماس حاصل فرمایید. خواص گروت
اصلاح شده مذکور با موارد مندرج در این برگه اطلاعات فنی متفاوت خواهد بود.
قبل از گروت ریزی در زیر صفحات پای ستون، سوراخ بولتها )در صورت وجود( باید با گروت پر شوند.
هنگام اجرا، جریان گروت ریزی باید حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد. بنابراین قبل از شروع کار باید به اندازه کافی
گروت آماده شود.همچنین، زمان لازم برای ریختن هر بچ گروت باید با زمان لازم برای اماده کردن بچ بعدی تنظیم شود.
گروت ریزی فقط باید از یک سمت انجام گیرد تا از محسوب شدن هوا ویا آب (منظور آب اضافی به جای مانده از مرحله
زنجاب کردن است) در زیر بیس پلیت جلوگیری شود توصیه میشود گروت ریزی از سمتی انجام شود که گروت کوتاهترین
مسافت را طی نماید. حد هیدورستاتیکی گروت باید همواره حفظ شود: بطوری که جریان پیوسته گروت تأمین گردد.
برای گروت ریزی حجیم، می توان از پمپ استفاده کرد.بدین منظور توصیه می شود که از یک پمپ دیافراگمی قوی
استفاده شود. همچنین، می توان از پمپهای مارپیچی و پیستونی نیز استفاده نمود.
عمل آوری
پس از گروت ریزی، گروت اجرا شده باید بطور کامل عمل آوری شود بدین منظور، باید از مواد عمل آورنده TP 620 یا
دیگر روشهای عمل آوری، نظیر استفاده از گونی خیس یا پاشیدن آب استفاده شود.
تمیزکاری
کلیه ابزار و تجهیزات باید بلافاصله بعد از استفاده با آب شستشو داده شوند چناچه مواد خشک شده باشد می توان آن را
بصورت مکانیکی از ابزار جدا کرده و یا با استفاده از حلال TS 238 اقدام به پاکسازی نمود.
روش نمونه گیری
روش آزمایش گروتهای سیمانی با روش آزمایش بتن متفاوت است روش نمونه گیری خاصی در این ارتباط وجود دارد برای
کسب اطلاعات بیشتر با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
دستور العمل مصرف در هوای سرد
TP 621 را در محیطی با دمای کمتر از 2 درجه سانتیگراد مخلوط نکنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص
محدودیتهای استفاده از این ماده در شرایط آب و هوایی سرد، به بند سوم ماده 2601 آیین نامه DTp SHW مراجعه
نمایید.
دستورالعمل مصرف در هوای گرم
توصیه می شود در درجه حرارتهای بالاتر از 52 درجه سانتیگراد از دستورالعملهای زیر پیروی کنید:
1- مصالح مخلوط نشده را در محل خنگ نگهداری کرده و از قرار دادن آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری 
نمایید.
2- وسایل و تجهیزات را خنک نگه داشته و در صورت لوزم برای این کار از سایبان استفاده کنید. بخصوص خنک
نگهداشتن سطوحی از وسایل و تجهیزات را که با مصالح در تماس مستقیم هستند. اهمیت زیادی دارد. 
3- از گروت ریزی در ساعات گرم روز و در زیر تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید. 
4- برای اطمینان از گروت ریزی پیوسته و بدون توقف؛ مواد، نفر و تجهیزات کافی پیش بینی نمایید. 
5- درجه حرارت آب مصرفی در گروت، کمتر از 51 درجه سانتیگراد باشد.


محدودیتها
هرگز نباید گروت را در حالتهای مهار نشده اجرا نمود. یکی از حالات مهار نشدگی، فضاهای آزاد اطراف بیس پلیت

میباشد، که باید آن را محدود نمود در صورت عدم توجه به این موضوع، احتمال گسترش ترک در گروت وجود خواهد داشت.


برآورد مواد مصرفی

بسته بندی
TP 621 پاکتهای 52 کیلوگرمی
خمیر حاصل از اختلاط
TP 621 05/2 لیتر به ازای هر پاکت


طریقه نگهداری
زمان مصرف TP 621 در صورت نگهداری در انبار خشک و در پاکتهای سربسته استاندارد خود، 6 ماه پس از تاریخ تولید
می باشد.
در صورت نگهداری در درجه حرارتهای بالا ویا در محیطهای خیلی مرطوب، زمان مصرف کاهش می یابد.


اقدامات پیشگیرانه
بهداشت و ایمنی
با توجه به کاربرد سیمان در ترکیبات TP 621 هنگامی که این ماده مرطوب می شود یا با آب مخلوط می شود. خاصیت
قلیایی پیدا کرده و می تواند برای پوست مضر باشد. هنگام اختلاط، از تنفس گرد این محصول و تماس آن با پوست و چشم
خودداری نمایید. هنگام کار باید از دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده شود. برای محافظت بیشتر از پوست میتوان از
کرمهای محافظ استفاده نمود.
در صورت تماس این ماده با پوست باید پوست را با آب شستشو داده و سپس با آب و صابون شستشو نمایید.در صورت
تماس یافتن این ماده با چشم، بلافاصله چشم را با مقدار زیادی آب شستشو داده و فوراً به پزشک مراجعه فرمایید. در
صورتی که فردی مبادرت به خوردن این ماده نمود. بلافاصله وی را تحت مراقبت پزشکی قرار دهید و از تحریک بیمار
برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید.


آتشزایی
TP 621 غیر قابل اشتعال است.

 

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
تائیدیه کیفیت
تمام محصولاتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین
المللی می باشند.

فرم ورود