چسب خمیری کاشی لیموفیکس خمیری است آماده مصرف با کاربردی آسان، مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب خمیری کاشی لیموفیکس limofix فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض بر روی سطوح بتنی، گچی و غیره را تحمل میکند.
چسب خمیری کاشی لیموفیکس limofix تولید شده بر پایه پلیمرهای ونیل استاد و پودرهای میکرونیزه جهت چسباندن کاشی و سنگ بر روی کف و دیوار با استاندارد ایران به کار میرود.

سطوح کاشیکاری شده، سطوح بتنی، پانلهای گچی و چوبی، ایرانیت.

چسب خمیری کاشی لیموفیکس limofix خمیری است آماده مصرف با کاربردی بسیار آسان. مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب خمیری کاشی لیموفیکس limofix فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض مرتبط بر روی سطوح بتنی، گچی، چوبی و غیره را به خوبی تحمل می کند.

برحسب عمق شیارها و برجستگیهای پشت کاشی از 5/1 تا 5/3 کیلوگرم در هر مترمربع.

ذراتی که ممکن است مانع از چسبندگی شوند را از روی سطح پاک کنید، سپس 60 درصد سطح دیوار را به چسب آغشته کنید.

 نکات مهم:
1. مهلت نصب پس از کشیدن خمیر روی دیوار.
الف) برای مناطق مرطوب 30 دقیقه
ب) برای مناطق خشک 20 دقیقه
2. مدت سخت شدن کامل خمیر 14 تا 21 روز، بسته به دما و رطوبت نسبی محیط
3. زمان بندکشی:
الف) برای زیرکارهای متخلخل و کاشی های معمولی پس از 2 روز
ب) برای زیرکارهای صاف و نامتخلخل پس از 4 روز
4. استفاده کامل: 4 روز پس از نصب
5. ثبات حرارتی خمیر سفت شده: از 15 تا 80 درجه سانتیگراد
6. دمای الزام برای کاشیکاری: 5 تا 35 درجه سانتیگراد

شکل ظاهری: خمیری سفید
میزان مصرف: 2/5 کیلوگرم در هر متر مربع
استاندارد: ISO 9001:2008
شرایط و مدت نگهداری: در بسته بنید اولیه و باز نشده به دور از سرما و گرما به مدت 6 ماه
بسته بندی: گالنهای 5 و 12/5 و 25 کیلوگرم

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، چشمها و موادغذایی پرهیز گردد و درصورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
نکات زيست محيطي:
مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

تمام محصولاتي که توسط شرکت مواد مهندسي بتن و ساختمان تيوا توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي بين المللي مي باشند.


فرم ورود