اصولا کاربرد انواع مواد افزودنی کاهنده آب بتن یازودگیر کننده ها می بایست افزایش مقاومت فشاری را به همراه داشته باشد. از جمله مواد افزودنی بتنی که موارد اصلی کاربرد آنها ساخت بتن های پرمقاومت می باشد می توان به مکمل بتن و ژل میکروسیلیس اشاره نمود.باید توجه داشته باشید تنها ماده افزودنی که می تواند باعث افت مقاومت فشاری بتن شود افزودنی حباب زای بتن می باشد که به واسطه ایجاد حباب های ریز و زنجیری شکل در خمیر سیمان باعث افت مقاومت فشاری جزء چسباننده و نهایتا افت مقاومت فشاری بتن می شوند اما این حبابها در بالا بردن استحکام بتن در برابر سیکل های تکراری یخبندان و ذوب شدن بسیار موثر و مثمر ثمر خواهند بود. در استاندارد ملی 2930 ایران به برخی از مواد افزودنی شیمیائی بتن اجازه داده شده است که بصورت محدود با کاهش مقاومت در مقایسه با مخلوط شاهد (کنترل ) روبرو باشیم.بدیهی است استفاده از روان کننده یا فوق روان کننده که برای کاهش نسبت آب به سیمان یا کاهش مصرف سیمان در بتن به کار برده می شوند با افزایش مقاومت روبرو می شویم بویژه در طرحهای اختلاط آزمایشگاهی و کارگاهی تاثیر این مواد چشمگیر است.با مصرف دوده سیلیسی یا برخی مواد معدنی پودری به شرط اینکه با کاهش نسبت آب به سیمان مواجه نشویم می توان مقاومت های دراز مدت خوبی به دست آورد . البته در مورد دوده سیلیسی مقاومت های کوتاه مدت 7 روزه و میان مدت 28 روزه نیز با افزایش همراه است. توجه داشته باشید هدف از مصرف افزودنی های بتن همواره افزایش مقاومت نیست بلکه خواص دیگری مانند افزایش دوام و نفوذناپذیری و یا بهبود اجراء یک سازه مد نظر است و یقینا این مهم بدون مصرف مواد افزودنی بتن میسر نخواهد بود.برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص مواد افزودنی شیمیائی بتن و محدوده مجاز زمانی و مقادیر افت مقاومت فشاری مورد تایید می توان به استاندارد های EN 934,ISIRI 2930,ASTM C494,ASTM C1017,ASTM C260 مراجعه بفرمائید.

کاربرد مواد افزودنی حباب زا به جهت کوتاه نمودن طول لوله های موئینه موجود در خمیر سیمان می تواند در کاهش میزان نفوذپذیری بتن موثر باشد اما این خاصیت به عنوان یک نتیجه مثبت جانبی در رابطه با ماده افزودنی حباب زای بتن لحاظ می شود . لذا بهتر است برای ساخت بتن نفوذ ناپذیر طرح اختلاطی با کمترین مقادیر آب به سیمان ، کاربرد فیلر های سنگی مناسب ، مواد پر کننده خنثی (پودر سنگ) ، مواد ریز معدنی فعال ( پزولانها و سرباره ها) داشته باشیم . در این راستا بهره گیری از مواد افزودنی کاهنده قوی آب بتن – پودر واترپروف کننده بتن – مکمل بتن – ژل میکروسیلیس در مقایسه با حباب زا بسیار موثرتر خواهند بود. در صورتی که هدف از کاهش نفوذپذیری و جذب آب بهبود دوام در برابر ترشدن و خشک شدن و یا یخبندان و آب شدگی پی در پی باشد هیچ ماده جایگزینی برای حباب زای بتن وجود ندارد.

در استاندارد های موجود ماده ای به نام ضد یخ کننده بتن وجود ندارد منظور از ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان است (ACCELERATOR) که به غلط در بازار و تکنولوژی بتن به آب ضد یخ می گویند در صورت استفاده صحیح از این ماده افزودنی بتن هرگز افت مقاومت فشاری بتن گزارش نخواهد شد .روش صحیح مصرف افزودنی ضد یخ بتن کاهش معادل وزنی ماده ضد یخ از آب مصرفی می باشد (مثال : در صورتی که 7 کیلو ضد یخ به هر متر مکعب بتن اضافه می کنید باید 7 کیلو گرم از آب مصرفی را کاهش بدهید)کاهش از آب مصرفی و استفاده از ضد یخ بتن مایع هرگز منجر به کاهش کارائی یا افت اسلامپ نخواهد شد توجه داشته باشید بخشی از مایع ضد یخ بتن را مواد جامد محلول تشکیل می دهد (solid content) پس در مجموع با کاسته شده از حجم آب مصرفی مقاومت فشاری بتن افزایش خواهد یافت. البته در موارد بسیاری دیده می شود مصرف کنندگان بدون کاستن از آب مصرفی ماده افزودنی ضد یخ بتن را به مخلوط بتنی اضافه می کنند که این امر کاهش مقاومت فشاری 28 روزه بتن را در بر خواهد داشت.

بله – حتما مي بايست دستوالعمل های آئین نامه های بتن ریزی در هوای سرد شامل ساخت بتن با دمای مناسب و ریختن و عمل آوری در دمای مناسب حتما رعایت گردد.

بله – حتما مي بايست دستوالعمل های آئین نامه های بتن ریزی در هوای سرد شامل ساخت بتن با دمای مناسب و ریختن و عمل آوری در دمای مناسب حتما رعایت گردد.

اصولا نقطه انجماد هر محلولی به جرم مولکولی ، غلظت و نوع پیوند های مولکولی بستگی دارد . ماده افزودنی ضد یخ بتن (فاقد یون کلر) حتما در فریزر یخ می زند . به طور قطع آن گروه از مواد افزودنی که با عنوان ضد یخ عرضه می شوند و در فریزر یخ نمی زنند از خانواده نمک های معدنی کلر بوده و دارای یون کلر هستند . که مصرف آنها قطعا عوارض کیفی سوئی خواهد داشت.

مواد فوق کاهنده آب بتن گاها می توانند تا 35٪ از نسبت آب به سیمان را کاهش بدهند با کاهش نسبت آب به سیمان مقاومت های اولیه از رشد خوبی برخوردار می شوند و در این مسیر واضح است که سرعت هیدراسیون و گرمازائی نیز بیشتر می شود . پس در این روش نباید به دنبال افزایش کارائی بتن باشیم درغیر اینصورت نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر به طور همزمان علاوه بر بالا بردن اسلامپ یا افزایش کارائی بتن در تسریع زمان گیرش اولیه موثر است لذا در صورتی که با افت شدید دمای هوا مواجه شویم و نیاز به کاربرد مواد شتاب دهنده بیشتری برای تسریع واکنش هیدراسیون و حرارتزائی داشته باشیم بالا بردن میزان مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر میزان کارائی بتن را افزایش داده و در شرایطی ممکن است باعث آب انداختگی و جدا شدگی سنگدانه ها شود لذا دائما ناگذیر به تغییر طرح اختلاط می شویم . پس: اگر قصد دارید از یخ زدن بتن جلوگیری کنید ماده افزودنی بتنی را انتخاب کنید که فقط پارامتر اصلی مورد نظر شما را تغییر بدهد . لذا بهره گیری از ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون (ضد یخ بتن ) مناسب تر است.

کاربرد اشتباه واژه یا نام میکروسیلیس برای ماده دوده سیلیسی منجر به بروز سوء تفاهم های مخربی در تکنولوژی بتن شده است دوده سیلیسی با جمع آوری غبار خروجی از دودکش های فرآیند تولید ماده فروسیلیسیوم به دست می آید ذرات کروی بسیار ریز این غبار قطری در حدود 05/0 الی 25/0 میکرون دارند این ماده حاوی مقادیری بیش از 85٪ دی اکسید سیلیسیوم فعال می باشد(SiO2) این ماده پس از افزوده شدن به مخلوط بتن با هیدرواکسید کلسیم موجود در مخلوط خمیری(Ca(OH)2) وارد واکنش شده و کریستال غیر قابل انحلال سیلیکات کلسیم هیدراته شده تولید می کند(S-C-H) که در بالا بردن مقاومت فشاری بتن موثر است. اما سیلیس میکرونیزه یا آرد سیلیس که به اشتباه به آن میکروسیلیس گفته می شود اکثرا با روش های میکانیکی اندازه ذرات آن به طیف میکرو نزدیک می شود و هیچگونه واکنشی را با مخلوط بتنی در زمان ساخت انجام نمی دهد این پودر صرفا می تواند به عنوان نوعی فیلر در بتن به کار برده شود. البته توجه داشته باشید اگر ماده دوده سیلیسی با مقادیر بسیار زیاد در بتن مورد استفاده قرار بگیردپس از اتمام یافتن (Ca(OH)2) مقادیر باقی مانده دوده سیلیسی واکنش نداده در مخلوط بتنی نقش فیلر را بازی می کند. توجه1:در صورت نیاز به مصرف میکروسیلیس یا دوده سیلیسی حتما از نظرات طراح در خصوص دلایل و نوع عملکرد ماده در بتن اطمینان حاصل کنید و حتما گونه مورد نیاز را از کارخانجات معتبر خریداری کنید البته آزمون کیفی پیش از مصرف می تواند از بروز اشتباه در انتخاب گونه مورد نظر جلوگیری کند. توجه2:ماده دوده سیلیسی به دلیل سطح ویژه فوق العاده زیاد و احتمال کلوخه یا گلوله شدگی نیاز به مقادیر قابل توجهی فوق روان کننده دارد لذا همیشه این مواد را باید به همراه فوق روان کننده یا فوق کاهنده های آب بتن استفاده نمود.

پودر دوده سیلیسی دارای سطح ویژه 150000 الی 300000 سانتی متر مربع در هر گرم می باشد این سطح در مقایسه با سیمان که سطح ویژه 2800 الی 4000 سانتی متر مربع بر گرم دارد بسیار زیاد است بنابر این بدون مصرف مواد کاهنده های قوی آب یا فوق روان کننده با افت شدید کارائی بتن مواجه خواهیم شد. از آنجا که دوده سیلیسی پس از اختلاط با آب به شدت کلوخه می شود و نیاز به همزن های قوی و سریع دارد و در فرآیند ساخت بتن چنین گونه همزن هائی نمی تواند کاربرد داشته باشد تجربه نشان داده مواد روان کننده یا کاهنده های آب معمولی نمی توانند چندان مثمر ثمر باشند در صورت کلوخه بودن میکروسیلیس در بتن علاوه بر کاهش مقاومت فشاری بتن سخت شده شاهد افزایش نفوذپذیری و افت شدید دوام بتن خواهیم بود حال آنکه فلسفه مصرف دوده سیلیسی رفع مشکلات یاد شده می باشد.

اصولا نفوذ آب به داخل بتن از راههای متعددی صورت می پذیرد که اساسی ترین آنها لوله های موئین ناشی از تبخیر آب بتن و دیگری ریز فضاهای خالی بین اجزاء سازنده بتن می باشد ماده افزودنی واترپروف بتن گونه ای از پودر های میکرونیزه غیر قابل انحلال در آب هستند که در فرآیند تولید آنها تلاش می شود وزن مخصوصی برابر یا بسیار نزدیک به آب داشته باشند . این پودر ها به طور کاملا یکنواخت در مخلوط خمیری بتن پخش شده و پس از سخت شدن بتن به واسطه انسداد ریز فضا هائی که قابلیت پر شدن با آب را دارند در کاهش نفوذ پذیری بتن نقش موثری را ایفا می کنند. حال آنکه دوده سیلیسی بر اساس پاسخ سئوال های شماره 6و7 فعل و انفعالات دیگری را در جزء چسباننده انجام داده و با کاهش اندازه منافذ موئینه در کاهش نفوذپذیری بتن می تواند موثر باشد.

همواره از مصرف بیش از حد مجاز توصیه شده توسط سازنده ماده افزودنی بتن جدا خود داری کنید . اما دامنه عواقب ناشی از مصرف بیش از حد مواد افزودنی کاهنده آب بتن بسته به میزان عدول از مقدار صحیح مصرف می تواند شامل جدا شدگی سنگدانه ها ، آب انداختگی بتن ، تاخیر زیاد در زمان گیرش ، بروز ترک های ناشی از به تعویق افتادن گیرش ، به تعویق افتادن زمان حصول مقاومت فشاری در سنین 3و 7 و28 روز تا مرگ کامل بتن باشد .

از آنجا كه مواد افزودنی ابرروان كننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن امكان ساخت بتن را با نسبت های آب به سیمان بسیار کم (در حدود 3/0 ) فراهم مي آورند و باعث بهبود پخش اجزاء سازنده بتن و پیشرفت بهتر واکنش هیدراسیون می گردند مي توانند مقاومت فشاري بتن را بین 50 الی 100٪ افزايش دهند بدين ترتيب مي توان با اصلاح دانه بندی از ميزان مصرف سيمان در هر متر مكعب كم نمود . ضمن اينكه بهره گیری از مواد ابر روان كننده امکان ساخت بتن های خود متراکم شوند را فراهم می سازد لذا می توان هزينه هاي مرتبط با اتلاف وقت در بتن ریزی نيروي انساني ، ويبره ، ترميم بتن پس از باز نمودن قالب ها را از هزينه هاي مربوطه قیمت تمام شده واقعی بتن کسر نمود. بهره گیری از مواد ابر روان کننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن امکان حصول مقاومت فشاری بالا در سنین پایین را فراهم می سازد لذا با سرعت بخشیدن به زمان باز نمودن قالبها و تداوم یافتن عملیات بتنی در کوتاه شدن زمان اجرای پروژه نیز بسیار موثر خواهد بود.

بر اساس تقسیم بندی صورت پذیرفته در استاندارد ASTM C494 به آن گروه از مواد افزودنی بتن که با شرط عدم کاهش کارائی در مقایسه با مخلوط بتنی شاهد یا مرجع امکان كاهش 5% از آب مصرفي را فراهم می سازند کاهنده آب یا روان کننده گفته می شود . گروه دیگری که امکان کاهش 12% از آب مصرفي را فراهم می سازند کاهنده قوی آب یا فوق روان کننده گفته می شود . البته باید توجه داشته باشید که مواد ابر روان کننده یا کاهنده های بسیار قوی آب بتن در استاندارد ASTM C1017 مورد تحلیل قرار گرفته اند این مواد امكان كاهش 30 ٪ الي 40% از آب مصرفي بتن را فراهم مي آورند .

استفاده از انواع مواد افزودنی زودگير کننده بتن به نوع دستگاه شات كريت یا بتن پاش و نحوه اختلاط اجزاء خشک بستگی دارد . معمولا در عملیات بتن پاشی با دستگاه شات كريت خشك از زودگير پودري و در دستگاه شات كريت تر از زودگير مايع استفاده مي شود اما در شات کریت تر هم می توان زودگیر پودری را با مواد اولیه( مصالح سنگی وسیمان) مخلوط نمود و در شات کریت خشک هم می توان زودگیر مایع را از طریق سرشیلنگی (افشانک) به آب اضافه نمود .در سایر موارد برای ساختن بتن یا ملات هائی که قصد داریم زود سخت شوند بهره گیری از مواد زودگیر مایع به جهت عدم ایجاد اثرات منفی بر روی کارائی مخلوط ساخته شده انتخاب مناسب تری می تواند باشد.

اصولا بتن های خود متراکم شونده S.C.C و بتن های خود تراز شونده S.L.C از نقطه نظرات مختلفی مورد آزمون قرار می گیرند. این آزمایش ها عبارتند از : آزمایشهای بتن تازه و آزمایشهای بتن سخت شده. آزمایشهای بتن تازه عبارتند از : آزمایش های کارائی ، درصد هوا، وزن مخصوص ، گیرش ، جداشدگی، جمع شدگی و آب انداختن و . . . اما در کل تفاوت چندانی در روش آزمون بتن های سخت شده وجود ندارد. آزمایش های کارائی و جدا شدگی متعددی هم برای این نوع بتن ها وجود دارد .

در مقایسه اجزاء سازنده ماده افزودنی مكمل بتن و ژل میکروسیلیس می یابم که ماده افزودنی مکمل بتن دارای اجزاء سازنده تکمیلی بیشتری می باشد که از آن جمله می توان به واترپروف و کاتالیزور اشاره نمود . واترپروف موجود در افزودنی مکمل بتن اثرات چشمگیری در کاهش نفوذپذیری بتن دارد ضمنا كاتاليزور موجود در این ماده افزودنی بتن موجب بهبود و تسریع واكنش ميكروسيليس با سیمان شده لذا مقاومت فشاری های بیشتری را ثبت می کنیم.

جدید ترین تکنولوژی شیمیائی که برای ساخت مواد کاهنده آب بتن در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد پلیمریزاسیون است . مواد پلی کربکسیلات و مشتقات اسیدی و اتری آن که از فرآیند پلیمریزاسیون متیل متاکریلات(Methyl Methacrylate ) با گونه های متنوعی از مونو مر ها(Monomers) بدست می آیند قویترین گونه مواد کاهنده آب بتن هستند.

برای مصرف چند ماده افزودنی به طور همزمان محدودیتی وجود ندارد مشروط بر اینکه اثرات خنثی کننده یا مخرب بر همدیگر و بر بتن نداشته باشند در این شرایط بهتر است به دستورالعمل سازنده مواد افزودنی بتن مراجعه شود اما عموما نمی شود مواد افزودنی بتن را پیش از افزوده شدن به بتن با هم مخلوط نمود . بهتر است مواد افزودنی بتن به صورت جداگانه و با فواصل زمانی مطمئن به داخل دیگ اختلاط ریخته شوند.

نوع سیمان - نسبت آب به سيمان – عيار سيمان – فاصله حمل از بچينگ تا مقطع بتن ریزی – درجه حرارت محیط و مقطع بتن ریزی– زمان حفظ اسلامپ – میزان جذب آب مصالح سنگی – ميزان اسلامپ مورد نياز – مسائل مرتبط با جداشدگی و آب انداختگی – سرعت کسب مقاومت – قیمت تمام شده

دوام و پایائی بتن گستره وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرد در بیشتر اوقات پایائی بتن با کاهش نفوذپذیری و کاهش جذب آب بتن ارتباط مستقیم دارد . از بین بردن منافذ موئینه و یا کاهش ابعاد آن معمولا به دوام بتن کمک می کند . سایر شکل های دیگر دوام مانند سایش پذیری به عوامل دیگری مانند کیفیت سنگدانه ها مرتبط می باشد . ارتقاء مقاومت الکتریکی بتن در مبحث جلوگیری از خوردگی میلگرد ها از اهمیت زیادی برخوردار است لذا کیفیت مصالح و اجزاء سازنده بتن – کیفیت ساخت ، حمل و بتن ریزی – چگونگی تراکم بتن – نحوه پرداخت و عمل آوری –پوشش های سطحی بتن – شرایطی محیطی بتن در زمان بهره برداری – عوامل مخرب موجود در محیط و . . . به طور قطع استفاده صحیح و بجا از مواد افزودنی بتن مناسب راهکار برجسته ای برای ساخت بتن های با دوام و پایا می باشد.

برای انتخاب بهترین ماده پر کننده یا مرمتی ابتدا می بایست نوع و دلیل ترک خوردگی را بررسی نمود سپس نوع کاربری سازه ، اما در سازه های آبی و مستغرق بهترین پر کننده ترک مواد نفوذگر کریستال ساز هستند و در سایر موارد بهره گیری از چسب بتن اپوکسی می تواند راهگشا باشد.

در گروت های سیمانی جزء چسباننده سیمان می باشد اما در گروت اپوکسی جزء چسباننده رزین اپوکسی انتخاب شده است . جدا از رفتارهای فیزیکی و شیمیائی سایر اجزاء سازنده این دو ماده ، بخش اساسی تفاوت کیفی آنها به رفتار اجزاء چسباننده یعنی سیمان و رزین اپوکسی بر می گردد. گروت های سیمانی از استحکام خمشی و کششی بسیار کمتری در مقایسه با گروت های اپوکسی برخوردار هستند لذا برای نصب و ثبوت سازه یا تجهیزات دینامیک که تنش های برشی و خمشی به گروت وارد می کنند مناسب نیستند.

انواع رنگ و پوشش های دکوراتیو ، که با بهره گیری از پرایمر متناسب با زیر آیند اجراء می گردند از دوام و عملکرد کیفی برتری برخوردار می باشند . برای زیر سازی رنگ های خانواده ELASTO تولیدی شرکت آبادگران حتماً می بایست از پرایمر های متناسب با زیر آیند استفاده شود. زینک ریچ اپوکسی بهترین پرایمر برای مقاطع فلزی جهت زیر سازی انواع رنگ ها و پوشش های اپوکسی بوده و در سایر موارد باید از پرایمر اپوکسی استفاده نمود .

آلاینده محیط زیست نیستند - فاقد بو می باشند - شستشوی ابزار با آب و بدون حلال خاص انجام پذیر است – خاصیت آنتی باکتریال دارند – ماندگاری بسیار طولانی در برابر نور خورشید دارند .

از مهمترین فاکتور هائی که در زمان ساخت این ماده در نظر گرفته شده استحکام کیفی در برابر عوامل محیطی مخصوصا باران های شدید و یخبندان می باشد .

همیشه برای رنگ آمیزی و پوشش دهی سطوحی که در معرض تابش نور خورشید هستند می بایست به استحکام رنگ انتخاب شده در برابر تابش نور خورشید و اثرات سایر عوامل محیطی توجه نمود. اما رنگ های اپوکسی از استحکام کمتری در برابر نور خورشید در مقایسه با رنگ های پلی یورتان یا آکریلیکی برخوردار هستند.

بیشتر از نیروی شکست بتن ( Concrete failure )

هرگز از حلال استفاده نکنید بهترین کار گرم نمودن اجزاء سازنده با قرار دادن آنها در محیط های گرم می باشد . توجه داشته باشید گرم نمودن اجزاء سازنده با استفاده از شعله خطر آتش سوزی به همراه دارد .

بیوگرافی مهندس میثم درخشان

متولد 1359 تهران . فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه زنجان، کارشناس بین المللی افزودنی بتن و خاک از SEI چین.

او در سال 1385 در طرح توسعه پالایشگاه های ایران فعالیت خود را به عنوان کارشناس بتن ریزی و خاک برداری شروع کرد.

در حال حاضر مدیرعامل شرکت مواد مهندسی تیوا، تولید کننده انواع چسب ، رزین و افزودنی های بتن می باشد.

 

 

 

Engineer Meysam Derakhshan Biography

 .Born in tehran 1980. Civil Engineering graduate from the University of Zanjan and International expert from the SEI China concrete additives and soil

.In 2006 He began his career as an expert in concrete and excavation in Iran's refinery expansion project

.At the moment he is CEO of Tiva Engineering, manufacturer of glues, resins and additives for concrete

 

تاریخچه

 
 

از آنجایی که مواد شیمیایی ساختمانی و بتن به عنوان زیر مجموعه ای از مصالح ساختمانی عنوان صنعت مادر را کسب کرده است لذا استفاده از این مخصول در جای جای دنیا روبه فزونی است . اما آنچه از منظر مهندسین این حوزه مورد توجه قرار گرفته است همانا انتخاب بتن مناسب و استفاده بهینه از این محصول است که امری فراتر از تکنولوژی می باشد .

کاربرد مصالح مناسب با سیمان نه تنها فقط یک مهارت محسوب شده بلکه علمی است که از قوانین ویژه ای پیروی می کند که ترکیب اجزاء و اجرای آن هنر است .

 

امروزه استفاده از محصولات جدید ساختمانی چون درزبندها، رزین های ساختمانی ، پوشش های ضدحریق و ملزومات کاشی و سرامیک به لحاظ به صرفه نمودن قیمت نهایی ساختمان امری رو به رشد شده است . این در حالی است که این محصولات به لحاظ خاصیت سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان مورد توجه هر چه بیشتر دست اندرکاران این حوزه قرار گرفته است 

 

شرکت تیوا به عنوان یکی از قطب های مهم صنعت ساختمان در راستای تحقق اهداف جدید نظام فنی مهندسی کشور مبنی بر بهینه سازی و سبک سازی هر چه بیشتر ساختمان ها مبادرت به عرضه محصولاتی کرده است که این مهم را عملی نماید .

 

شایان ذکر است با توجه به سیاست های دولت مبنی بر کاهش حجم واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شرکت تیوا به تولید این محصولات اقدام نموده تا بتواند گامی موثر در تحقق اهداف کشور برداشته باشد .

 

گفتنی است این محصولات با سیستم ها و علم نوین دنیا تولید و جهت ارائه هر چه بهتر تحت نظر آزمایشگاه های کنترل کیفی شرکت تیوا عرضه می شود .

       

 

 

 

 

 

 

 

فرم ورود