پرینت

گروه مسکن: مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک سال 94 تا پایان فروردین ماه 95 همچنان اعتبار دارد.

سردار تیمورحسینی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۴ حداقل تا پایان فروردین ماه سال ۹۵ معتبر هستند، گفت: هنوز در خصوص تمدید این مهلت تصمیم‌گیری نشده است واگر در توزیع آرم‌های طرح ترافیک مشکلی ایجاد نشودوتمامی مشمولان ورود به محدوده طرح ترافیک تا پایان فروردین موفق به دریافت آرم شوند، این مهلت تمدید نمی‌شود، درغیر این صورت در خصوص تمدید دوباره تصمیم‌گیری خواهد شد. مصطفی قنبرنژاد، مدیرواحد صدور آرم سازمان ترافیک نیز با بیان اینکه توزیع آی دی کارت‌های ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران از اسفند ماه آغاز شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: تمامی افراد حقیقی و حقوقی و سهمیه بگیرانی که مجاز به دریافت‌ آی دی کارت ورود به محدوده طرح ترافیک شده و مدارک خود را تحویل داده‌اند از ماه پایانی سال گذشته به تدریج‌ای‌دی کارت‌های خود را دریافت کرده‌اند. تاکنون 80 درصد افرادی که مشمول دریافت آرم طرح ترافیک هستند، ‌آی دی کارت‌های خود را دریافت کرده‌اند.وی ادامه داد: به‌زودی تمامی‌آی دی کارت‌ها توزیع می‌شود بنابراین نیازی به تمدید اعتبار آرم‌های طرح ترافیک سال 94 در اردیبهشت‌ماه نیست.  قنبرنژاد توضیح داد: افرادی که مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه کرده‌اند در صورت تاخیر در دریافت‌آی دی کارت‌های خود نگرانی نداشته باشند زیرا پلاک این خودروها در بانک اطلاعاتی دوربین‌های پلاک خوان موجود است.
منبع خیر

ترافیک