افزودنی های بتن

 

انواع مواد افزودنی بتن تیواشیمی

 

انواع مواد افزودنی بتن تیواشیمی concrete-additives ، به مقادیر کمی به مخلوط سیمان آب و سنگدانه اضافه می شوند.دوام بتن افزایش یابد،رفتار بتن را اصلاح کرده ، تنظیم  یا سخت گردد. مواد افزودنی می توانند مایع یا پودری باشند.انواع مواد افزودنی بتن تیواشیمی concrete-additives آماده استفاده، تولید می شوند و در کارخانه یا محل کار به بتن اضافه می شوند.استفاده موفقیت آمیز از انواع موادافزودنی بتن تیواشیمی concrete-additives بستگی به استفاده از روش های مناسب هم زدن و بتن ریزی دارد.انواع مواد افزودنی بتن تیواشیمی concrete-additives بسته به آنچه پیمانکار می خواهد به آن دست یابد عملکردهای مختلفی دارند.از جمله مواد افزودنی بتن تیوا شیمی میتوان به روان کننده های بتن جهت کاهش مصرف آب،دیرگیر بتن، روان کننده بتن، ضد یخ بتن.گروت نرمال تک جزئی تیواشیمی ، الیاف افزودنی بتن پلی یورتان تیواشیمی، ژل میکروسیلیکا روان کننده ضدآب، ضدخوردگی بتن تیواشیمی، ضدیخ بتن تیواشیمی و پومکس، فوق روان کننده نرمال بتن تیواشیمی  ، دیرگیرکننده بتن تیواشیمی ،فوق روان کننده کروبوکسیلاتی بتن تیواشیمی  و . . . اشاره کرد.

 

گروت نرمال تک جزئی - تیوا شیمی

گروت نرمال تک جزئی - تیوا شیمی

آماده به مصرفی است که فقط با افزودن مقدار معینی آب، به ملاتی روان و بدون جمع شدگی تبدیل می گردد.با استفاده ازگروت تک جزئی تیوا در زمان بسیار کوتاهی عمل گیرش انجام می­شود .بعد از عمل گیرش عمل سخت شدن، به استحکام، مقاومت نهائی رسیدن انجام می­گیرد.

الیاف افزودنی بتن پلی یورتان تیواشیمی

الیاف افزودنی بتن پلی یورتان تیواشیمی

الیاف افزودنی بتن پولی یورتان تیواشیمی  TC116   الیاف بتن ، منجر به یک سطح مناسب با مقاومت سایشی بالا می شود.الیاف بتن از نفوذپذیری بتن کاسته، نفوذ عوامل خورنده را به داخل بتن به حداقل می رساند و دوام بتن را افزایش می دهد.

ضد یخ بتن پومکس

ضد یخ بتن پومکس

با افزودن ضد یخ بتن، از طرفی واکنشی به نام هیدراسیون (واکنشی که سیمان با آب نشان می دهد.) با افزایش سرعت مواجه خواهد بود .از طرفی دیگر نوعی گرما در مخلوط بتن تولید می شود.

ژل میکروسیلیکا روان کننده ضدآب،ضدخوردگی تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا روان کننده ضدآب،ضدخوردگی تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا ضدآب،ضدخوردگی تیوا شیمی-با نامهای ژل ضد آب، ژل ضد خوردگی بتن ، ژل روان کننده بتن-مناسبترین افزودنی بتن جهت افزایش دوام، اسلامپ و مقاومتهای تکنیکی – شیمیایی بتن،ضد آب کننده  و ضد خوردگی می باشد.

روان کننده نرمال TC 110

روان کننده نرمال TC 110

روان کننده قوی بتن با خاصیت نرمال. در  پروژه ها جهت دستیابی به کارائی مناسب با کاهش 5 تا 21 درصدی آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.با استاندارد ASTM C494 Tape A مطابقت دارد.

ضد یخ بتن تیوا شیمی

ضد یخ بتن تیوا شیمی

با افزودن ضد یخ بتن، از طرفی واکنشی به نام هیدراسیون (واکنشی که سیمان با آب نشان می دهد.) با افزایش سرعت مواجه خواهد بود .از طرفی دیگر نوعی گرما در مخلوط بتن تولید می شود.

فوق روان کننده کربوسیلیکاتی تیوا شیمی

فوق روان کننده کربوسیلیکاتی تیوا شیمی

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا افزودنی فوق روان‌ است. با حالت نوترال که برپایه نفتالین فرمالدئید تولید گشته است.مخصوص بتن‌ریزی‌های حساس با ضریب اطمینان بالا .در مناطق معتدل و یا گرم و یا بتن‌ریزی با حجم آرماتور فشرده و باریک.

TC110Aروان كننده ديرگیر

TC110Aروان كننده ديرگیر

روان كننده قوي بتن، با خاصیت ديرگیر كنندگي است.در پروژه ها در فصول گرم سال و يا مناطق گرمسیري و جنوبي كشور. جهت دستیابي به كار آيي مناسب با كاهش 5 تا 21 درصدي آب مصرفي مورد استفاده قرار ميگیرد.

فوق روان کننده دیرگیر بتن تیوا شیمی TC111A

فوق روان کننده دیرگیر بتن تیوا شیمی TC111A

فوق روان کننده دیرگیر تیوا شیمی، افزودنی فوق روانساز و فوق كاهنده آب ، افزودنی کند گیر کننده بتن تیوا شیمی ، جهت تولید بتنی مرغوب با كارآيی بالا در فواصل گرم سال و يا مناطق گرمسیري كشور ميباشد. بتنی برای فصول گرم سال و مناسب بتن ریزی مناطق گرمسیری .فوق روان کننده دیرگیر بتن تیوا شیمی  كارآيی بتن را در مدت زمان بیشتري حفظ می نماید. TC111A  فوق روان کننده دیرگیر و فوق کاهنده آب به گونه اي تولید شده كه در محدوده وسیع تري از مصرف قرار گیرد .