افزودنی های بتن

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن تیوا شیمی TIVACHEM-concrete-additives ، به مقادیر کمی به مخلوط سیمان آب و سنگدانه اضافه می شوند دوام بتن افزایش یابد،رفتار بتن را اصلاح کرده ، تنظیم  یا سخت گردد. مواد افزودنی می توانند مایع یا پودری باشند.

مواد افزودنی بتن تیوا شیمی TIVACHEM-concrete-additives  آماده استفاده، تولید می شوند و در کارخانه یا محل کار به بتن اضافه می شوند.

استفاده موفقیت آمیز از مواد افزودنی بستگی به استفاده از روش های مناسب هم زدن و بتن ریزی دارد

افزودنی های بتنی بسته به آنچه پیمانکار می خواهد به آن دست یابد عملکردهای مختلفی دارند.

 

گروت نرمال تک جزئی - تیوا شیمی

گروت نرمال تک جزئی - تیوا شیمی

گروت تک جزئی تیوا یک محصول آماده به مصرفی است که فقط با افزودن مقدار معینی آب، به ملاتی روان و بدون جمع شدگی تبدیل می گردد.

با استفاده ازگروت تک جزئی تیوا در زمان بسیار کوتاهی عمل گیرش انجام می­شود و بعد از عمل گیرش عمل سخت شدن و به استحکام و مقاومت نهائی رسیدن انجام می­گیرد.

الیاف افزودنی بتن پلی یورتان تیواشیمی

الیاف افزودنی بتن پلی یورتان تیواشیمی

الیاف افزودنی بتن پولی یورتان تیواشیمی  TC116   الیاف بتن ، منجر به یک سطح مناسب با مقاومت سایشی بالا می شود،الیاف بتن از نفوذپذیری بتن کاسته ، نفوذ عوامل خورنده را به داخل بتن به حداقل می رساند و دوام بتن را افزایش می دهد.

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا یا ژل میکروسیلیس مناسبترین افزودنی بتن جهت افزایش دوام بتن در مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران که در معرض شدید خوردگی شیمیایی هستند؛ می باشد.

روان کننده های بتن

روان کننده نرمال TC 110

روان کننده نرمال TC 110

روان کننده قوی بتن است با خاصیت نرمال که در بسیاری از پروژه های بزرگ و کوچک جهت دستیابی به کارائی مناسب با کاهش 5 تا 21 درصدی آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

با استاندارد ASTM C494 Tape A مطابقت دارد.

ضد یخ بتن تیوا شیمی

ضد یخ بتن تیوا شیمی

با افزودن ضد یخ بتن، از طرفی واکنشی به نام هیدراسیون (واکنشی که سیمان با آب نشان می دهد) با افزایش سرعت مواجه خواهد بود و از طرفی دیگر نوعی گرما در مخلوط بتن تولید می شود.

فوق روان کننده کربوسیلیکاتی تیوا شیمی

فوق روان کننده کربوسیلیکاتی تیوا شیمی

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا افزودنی فوق روان‌ است با حالت نوترال که برپایه نفتالین فرمالدئید تولید گشته است.

مخصوص بتن‌ریزی‌های حساس با ضریب اطمینان بالا در مناطق معتدل و یا گرم و یا بتن‌ریزی با حجم آرماتور فشرده و باریک.

TC110Aروان كننده ديرگیر

TC110Aروان كننده ديرگیر

روان كننده قوي بتن، با خاصیت ديرگیر كنندگي است.

كه در بسیاري از پروژه هاي بزرگ و كوچك در فصول گرم سال و يا مناطق گرمسیري و جنوبي كشور، جهت دستیابي به كار آيي مناسب با كاهش 5 تا 21 درصدي آب مصرفي مورد استفاده قرار ميگیرد.