آچار همتراز لیمو فیکس Ceramictile levelwrench

 

 

آچار همتراز لیمو فیکس Ceramictile levelwrench انبر کاشی لیموفیکس محصولی کارآمد از جنس فلزی/پلاستیکی می باشد که برای قفل کردن کلیپس و گوه همتراز مورد استفاده است.

انبر همتراز کاشی و سرامیک فلزی/پلاستیکی لیموفیکس دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد.

فک ثابت انبر همتراز به قسمت انتهای گوه تکیه می کند و فک متحرک به کلیپس تکیه کرده و عملیات قفل شدن صورت می گیرد.

نحوه استفاده از آچار همتراز لیمو فیکس

انبر همتراز کاشی و سرامیک فلزی/پلاستیکی لیموفیکس  تولید شده توسط شرکت لیموفیکس دارای دو فک متحرک است.

که یکی برای همتراز کاشی بزرگ و دیگری برای همتراز کاشی کوچک می باشد و با توجه به نوع کاربرد جا زده می شود.

استفاده آچار همتراز کاشی و سرامیک لیمو فیکس Ceramic tile level wrench

نیاز است که ابتدا با توجه به ضخامت کاشی یا سرامیک و سایز همتراز ، آچار همتراز فلزی/پلاستیکی انتخاب شود.

پیچ ها تنظیم و فک متحرک تنظیم گردد تا فشار وارده به کلیپس و گوه همتراز یکسان باشد.

فشار بیش از حد انبر همتراز موجب شکستن کلیپس و در رفتن گوه می شود یا  فشار پایین آن موجب قفل نشدن ، و قفل نا مناسب موجب عدم هم ترازی لبه ها نسبت به یکدیگر می گردد.

مزایای استفاده از انبر همتراز فلزی/پلاستیکی limofix

مصرف انبر همتراز کاشی limofix نسبت به سایر روش های سنتی مزایای ویژه ایی دارد :

عدم شکستن کلیپس همتراز و گوه همتراز؛ که در روش قفل شدن به کمک چکش و دیگر ابزار امکان شکسته شدن به دلیل فشار ضربه بالا و خطای انسانی وجود دارد.

 پیشنهاد می کنیم که پس از هر بار استفاده از آچار همتراز limofix آن را تمیز نمایید.
در یک محفظه قرار دهید تا گرد و خاک و آلودگی مانع عملکرد صحیح آن نشود و عمر آن را بالا ببرد.