وبلاگ محصولات ساختمانی

Construction Products Blog

افزودنی های بتن

هفت نوع افزودنی های  بتن 

مواد افزودنی بتن: جهت تنظیم مجدد

مواد افزودنی بتن: حباب ساز

ترکیبات بتن : کاهش دهنده آب

ترکیبات بتن: تسریع کننده گیرش بتن

مواد افزودنی بتن: کاهش انقباض

مواد افزودنی بتن: ابر پلاستیک کننده ها

مواد افزودنی بتن: مهار کننده خوردگی

چسب و پودر بند کشی ضد اسید پومکس

محصولات کمپانی پومکس در بستر های مشابه و متفاوت از جمله فلزات ،شیشه، سرامیک و پلاستک قابل استفاده می باشد.استفاده از سیستم اپوکسی در چسب کاشی ضد اسید پومکس مقاومت اسیدی فوق العاده ای را ارائه می دهد.

انواع چسب های پودری خمیری کاشی و سرامیک پومکس و لیموفیکس