مواد بندکشی

بند کشی ضد اسید کاشی و سرامیک پومکس

بند کشی ضد اسید کاشی و سرامیک پومکس

بند کشی ملات ضد اسید کاشی سرامیک پومکس TS 230 محصولی که جهت بندکشی انواع کاشی های کف و دیوار, پرسلان و کلینر مناسب می باشد. از این محصول میتوان بعنوان چسب جهت نصب کاشی های ضد اسید استفاده نمود.

پودر بندکشی کاشی و سرامیک پومکس<br />

پودر بندکشی کاشی و سرامیک پومکس<br />

پودر بندکشی کاشی و سرامیک پومکس، مقاوم در برابر آب، بر اساس مواد معدنی و پلیمری برای اتصال بین کاشی های سرامیکی از رنگ های مختلف و بسته های ۵ کیلوگرمی.

پودر بند کشی ضد آب کاشی و سرامیک لیموفیکس

پودر بند کشی ضد آب کاشی و سرامیک لیموفیکس

پودر بند کشی ضد آب کاشی و سرامیک لیموفیکس ملات یک جزیی آماده به مصرفی است مقاوم در برابر نفوذ آب، بر پایه مواد معدنی و پلی مری که جهت بند کشی بین کاشی و یا سرامیک در رنگ بندی مختلف تولید میگردد