افزودنی ها بتن

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا<br />

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا<br />

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا یا ژل میکروسیلیس مناسبترین افزودنی بتن جهت افزایش دوام بتن در مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران که در معرض شدید خوردگی شیمیایی هستند؛ می باشسد.

ضد یخ بتن تیوا

ضد یخ بتن تیوا

گروت نرمال تیوا

گروت نرمال تیوا

گروت تک جزئی تیوا یک محصول آماده به مصرفی است که فقط با افزودن مقدار معینی آب، به ملاتی روان و بدون جمع شدگی تبدیل می گردد.