ملزومات نصب کاشی

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس

چسب خمیری کاشی لیموفیکس خمیری است آماده مصرف با کاربردی آسان، مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب خمیری کاشی لیموفیکس فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض بر روی سطوح بتنی، گچی و غیره را تحمل میکند.

چسب پودری کاشی دیوار و کف  لیموفیکس

چسب پودری کاشی دیوار و کف لیموفیکس

خرید اینترنتی چسب پودری کاشی دیوار و کف با قیمت مناسب جهت چسباندن کاشی و سرامیک و آجر روی کف و دیوار و استخر و چسباندن کاشی روی کاشی

چسب خمیری کاشی و سرامیک ضد اسید

چسب خمیری کاشی و سرامیک ضد اسید

چسب کاشی ضد اسید پومکس چسب ضد اسید سرامیک پومکس مخصوص سطوح اسیدی، سطوح بتنی، سرامیک پرسلان جهت نصب کاشی ضد اسید و سرامیک ضد اسید، سنگ و آجر در محیط اسیدی

چسب خمیری کاشی و سرامیک پومکس

چسب خمیری کاشی و سرامیک پومکس

چسب کاشی ، آجر و سنگ خمیری پومکس خمیری است آماده مصرف با کاربردی آسان، مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب کاشی ، آجر و سنگ خمیری پومکس فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض بر روی سطوح بتنی، گچی و غیره را تحمل میکند.