مواد بندکشی

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس

چسب خمیری کاشی لیموفیکس خمیری است آماده مصرف با کاربردی آسان، مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب خمیری کاشی لیموفیکس فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض بر روی سطوح بتنی، گچی و غیره را تحمل میکند.

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس<br />

چسب خمیری کاشی و سرامیک لیموفیکس<br />

چسب کاشی ضد اسید پومکس چسب ضد اسید سرامیک پومکس مخصوص سطوح اسیدی، سطوح بتنی، سرامیک پرسلان جهت نصب کاشی ضد اسید و سرامیک ضد اسید، سنگ و آجر در محیط اسیدی

چسب پودری کاشی دیوار و کف لیموفیکس<br />

چسب پودری کاشی دیوار و کف لیموفیکس<br />

خرید اینترنتی چسب پودری کاشی دیوار و کف با قیمت مناسب جهت چسباندن کاشی و سرامیک و آجر روی کف و دیوار و استخر و چسباندن کاشی روی کاشی

چسب خمیری کاشی و سرامیک پومکس<br />

چسب خمیری کاشی و سرامیک پومکس<br />

چسب کاشی ، آجر و سنگ خمیری پومکس خمیری است آماده مصرف با کاربردی آسان، مقاومت خمشی خمیر سخت شده چسب کاشی ، آجر و سنگ خمیری پومکس فوق العاده است به طوریکه هرگونه عوارض بر روی سطوح بتنی، گچی و غیره را تحمل میکند.
چسب کاشی ، آجر و سنگ خمیری پومکس pomex تولید شده بر پایه پلیمرهای ونیل استاد و پودرهای میکرونیزه جهت چسباندن کاشی و سنگ و آجر بر روی کف و دیوار با استاندارد ایران تحت لیسانس ترکیه به کار میرود.