1

6 + 6 =

راه های ارتباطی شرکت تیواشیمی به شرح زیر می باشد:

آدرس دفتر: میدان فردوسی – خیابان پارس –  پلاک ۸۷

تلفن همراه : 09120279211

تلفکس: ۰۲۱۶۶۷۵۷۹۹۳

کدپستی: ۱۱۳۱۹۶۳۳۳۵

ایمیل۱ : info@tivachem.com

ایمیل۲ : Tivachem.ir@gmail.com